رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای سلطان شهر

سلطان شهر
سلطان شهر یکی از شهر های شهرستان خرامه از استان فارس می باشد که در مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ توسط هیئت دولت به عنوان مرکز بخش کربال به تصویب رسید و ابلاغ ...