رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای سفیدشهر

سفیدشهر
تاریخچه سفیدشهر سفیدشهر نام قبلی آن روستای نصرآباد کویر است . از توابع شهرستان آران و بیدگل و در قسمت شمال شرقی شهرستان کاشان و در مجاورت منطقه ای قدیمی ...