رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای سده لنجان

شهر سده لنجان
سده لنجان شهری است در بخش مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان ایران. اکثریت ساکن آن لنجونیهای فارس هستند. قنات فیروزشاه روزنامه کیهان در تاریخ 27 دیماه 1338، از از یافتن ...