رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای سادات شهر

آقا پلاسید
آقا پلاسید دارای پنج پسر بوده که سادات‌شهر از نسل او محسوب می‌شوند و بانی و بنیانگذار فرهنگ اصیل اسلامی منطقه هستند و تعداد زیادی از ذزیه آنان به مدارج ...
کتالم و سادات شهر
شهر ساحلی کتالم و سادات شهر در فاصله 4 کیلومتری جنوب شرقی رامسر با طول جغرافیایی 50 درجه و 44 دقیقه و عرض 36 درجه و 52 دقیقه در حد ...