رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای زرن

قلعه امیر نظام فارسجین
این قلعه در روستای فارسجین در 2 کیلومتری رزن واقع شده است.در گذشته دارای باغهای آباد و درختان میوه و شامل چند خانه قدیمی بوده که متاسفانه بر اثر عدم ...