رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای پسک سفلی

روستای پسک سفلی
روستای پسک سفلی یکی از روستای های شهرستان خوی بوده که از طرف شمال با شهر فیرورق همسایه بوده و از جنوب با روستای سرسبز وار و از شرق با ...