رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای واسکس

چشمه آب معدنی هزارون
چشمه هزارون در روستای واسکس قائمشهر و در مجاورت امامزاده زکریا خودنمائی می کند به عبارتی یک جاده فرعی از مسیر اصلی تهران ـ شمال منشعب شده و به طرف ...