رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای نارنده

جشن برداشت سماق
هرساله در اواخر تابستان و اوایل پاییز میوه های سماق بر درختان جنگلی می رسند و اهالی روستاهای نارنده قزوین طی جشنی به نام جشن برداشت سماق میوه رسیده درختچه ...