رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای قهساره

روستای قهساره(کیسار)
قهساره . [ ق َ رَ ](اِخ ) دهی است از دهستان برزاوند شهرستان اردستان ، سکنه ٔ آن 1328 تن . آب آن از قنات . محصول آن خشکبار، ...