بلیط هواپیما

دیدنیهای روستای علی آباد

روستای علی آباد

روستای علی آباد

استان اصفهان, آران بیدگل

روستای علی آباد یکی از روستاهای شهرستان آران و بیدگل می باشد که در موقعیت جغرافیایی با عرض ۳۴ درجه و ۶دقیقه و طول ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و ارتفاع ۸۹۰متر از سطح آبهای آزاد قرارگرفته است. مردم شناسی زبان،گویش کشور ایران یک زبان عام و مشترک دارد که فارسی خوانده می شود و […]