رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای زرنان

روستای زرنان
روستای بکر و دیدنی زرنان زنجان در 10 کیلومتری زنجان قرار گرفته است .این روستا به دلیل پخت نانهای زرد رنگش به ای نام معروف شده است . این روستا ...