رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای حیرت

روستای حیرت
روستای حیرت حدود 50 کیلو متری شهر بندری نوشهر واقع شده است .این روستا در جاده چالوس قرار دارد بعد از مرزن آباداز دوآب فرعی به سمت شرق و پول ...