رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای آقداش

یخچال طبیعی آقداش
یخچال طبیعی آقداش ،در ارتفاعات روستای آقداش بین قله سلسال و صخره زنبور قراردارد. به صورتی که وقتی در ارتفاعات در حال حرکت به سوی قله هستی به شکافی بزرگ ...