رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای رستم آباد کرمان

نرماشیر (رستم آباد )
نَرماشیر از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. در قدیم لغت‌نامهٔ دهخدا در مورد نرماشیر می‌نویسد: شهری است [به ناحیت کرمان] خرم، و جائی آبادان و بانعمت و ...