رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای دیلم

لباسهای محلی دیلم
از آنجا که سراسر مرز شرقی استان بوشهر با خلیج فارس در ارتباط است، رطوبت نسبی در تمام مواقع سال در این استان بالاست در نتیجه ساکنان استان بوشهر از ...