رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای دولت آباد گ

مسجد دوازده امام
مسجد 12 امام دولت آباد بنایی است از دوران صفوی که در داخل بافت قدیم شهر واقع گردیده است . این بنا به صورت مربع شکل در دو طبقه ساخته ...