رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای دهق

دهق
شهر دهق با فاصله 95 کیلوتری غرب اصفهان قرار گرفته است و طبقه نوشته فرهنگ آبادیهای ایران بر روی نقطه ای به مشخصات جغرافیایی 08/51 درجه طول شرقی از نصف ...