رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای خوش رودپی

شهر خو شرودپی
خوش‌رودپی یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش بندپی غربی شهرستان بابل است. بلوار کشاورز و برج نور از نقاط مهم در این شهرند.حرفه مردم این ...