بلیط هواپیما

دیدنیهای خوسف چیه

آبگرم لوت

آبگرم لوت

استان خراسان جنوبی, خوسف

در فاصله ۶۰کیلومتری جنوب غربی شهرستان خوسف قرار دارد . دارای تاسیسات آبدرمانی است . آب آن در درمان بیماری های پوستی و مفصلی مفید و موثر است .