رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای خورزوق

مسجد جامع خورزوق
مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مرکز شهر خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق که حدود200 سال قبل احداث گردیده و بر روی ...
خورزوق
وجه تسمیه: خورزوق و یا خورزوک از دو کلمه خور و زوک ویا سوکتشکیل گردیده که ((خور))به معنای خورشید وروشنایی وزوک یا سوک از ((سو))ویا((شید)) به معنای سرزمین در اوستا ...