بلیط هواپیما

دیدنیهای خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

استان اصفهان, خوراسگان

خوراسگان شهر خوراسگان درشرق اصفهان و در دو طرف بزرگراه جی قرار دارد که شهر اصفهان را به استان های جنوبی و شرقی کشور متصل می نماید . این شهر در ناحیه تاریخی جی (‌به معنی زندگی و حیات) شهر سلمان فارسی صحابی گرامی رسول اکرم (ص) بر روی جلگه آبرفتی و حاصلخیز زاینده رود […]