بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیدنیهای خان آباد

سد مخزنی خان آباد

سد مخزنی خان آباد

استان لرستان, سلسله (الشتر)

این سد در ارتفاع ۲۰۸۴ متر از سطح دریا ودر ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز بر روی رود خانه اِصل شاه قرار دارد. حجم مخزن ۱۴ میلیون متر مکعب ارتفاع از سنگ کف ۳۳/۵ متر طول تاج ۲۷۰ متر وعرض تاج ۸ متر و طول دریاچه ۲۹۵۰ متر می باشد .جهت بازدید از سایت خان […]