بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیدنیهای خالدآباد

محوطه باستانی تپه مسی

محوطه باستانی تپه مسی

استان اصفهان, خالد آباد

این اثر به شمارة ۴۶۹۶ مورخ ۱۱/۱۰/۸۰ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است. قدمت این اثر را به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح (معادل با قدمت تپه ابوذر) نسبت می‌دهند. این محوطه نیز تاکنون حفاری و کاوش نشده است. از ویژگیهای این تپه همانند تپة ابوذر سفالینه‌های موجود در آن و سنگهایی […]

مسجد بیرین

مسجد بیرین

استان اصفهان, خالد آباد

مسجد بیرین با قدمت حدود ۸۰۰ سال متعلق به دورة ایلخانی است. این اثر به شمارة ۱۴۲۱۵ مورخ ۹/۱۱/۸۴ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است. علت نامگذاری این مسجد به نام بیرین را به دوصورت می‌توان تفسیر نمود: ۱- کلمة بیرین در زبان خالدآبادی به معنای بیرون می‌باشد و چون این مسجد در […]

بقعه باباحاجی

بقعه باباحاجی

استان اصفهان, خالد آباد

این اثر که به سبک معماری یزدی بنا شده و قدمت آن را به دوران صفویه نسبت می‌دهند هنوز به ثبت میراث فرهنگی نرسیده است. نقل است که شخصی از اهالی یزد که زائر کربلا یا مکه بوده در هنگام برگشت از مسافرت به مقصد یزد که بار تسبیح و مهر به همراه داشته در […]

مسجد ورگرموئه

مسجد ورگرموئه

استان اصفهان, خالد آباد

این مسجد که با شمارة ۱۲۱۱۱-۳۰/۴/۸۴ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است در مرکز محلة تاریخی شهر و در کنار حمام خزینه‌ای قرار دارد و به همین دلیل نام آن را ورگرموئه (در زبان محلی به معنای کنار حمام ) نهاده‌اند. کارشناسان قدمت بنای اولیة مسجد را به اواخر دورة صفویه نسبت می‌دهند […]

محوطه تاریخی ابوذر

محوطه تاریخی ابوذر

استان اصفهان, خالد آباد

این اثر به شمارة ۴۶۹۴ مورخ ۱۱/۱۰/۸۰ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است. قدمت این اثر را به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح (عهد مفرغ) نسبت می‌دهند. این محوطه تاکنون حفاری و کاوش نشده است ولی کارشناسان میراث فرهنگی قدمت آنرا برابر با محوطة باستانی سیاه‌بوم گمان زده‌اند. از ویژگیهای این تپه […]