بلیط هواپیما

دیدنیهای حبیب آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

استان اصفهان, حبیب آباد

حَبیب‌آباد یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهرمرکز بخش برخوار شرقی است. تاریخچه حبیب آباد ازگذشته معمول ومرسوم بوده است که هر کس جایی را آباد ویا احداث می نموده کلمه ی آباد را به آخر اسم خود اضافه کرده و آن محل را به نام خود ثبت می کرده است.اما […]