بلیط هواپیما

دیدنیهای تخت

روستای سلوبلم

روستای سلوبلم

استان هرمزگان, تخت

روستای سلوبلم با ۱۱۰ کیلومتر فاصله از مرکز استان هرمزگان در بخش تخت قرار گرفته است از نظر زمین شناختی این رو ستا به شکل تنگه ای است که ما بین رشته کوهها قرار گرفته است و چندین کیلومتر در جاده روستای پشتکوه ادامه دارد. به نظر می رسد اهالی شرق هرمزگان مانند شهرستان میناب […]