بلیط هواپیما

دیدنیهای تازه کند

گنبد نمکی نهند

گنبد نمکی نهند

استان آذربایجان شرقی, تبریز

در ۱۰ کیلومتری شمال باختر آبادی تازه کند و در جنوب باختر دهکده نهند است. بصورت قارچی در داخل مارن های قرمز و خاکستری با روند شمال باختری – جنوب خاوری بالا آمده است. رنگ نمکها زرد عسلی، خاکستری، سفید قرمز و … است . این گنبد بزرگ ترین گنبد آذربایجان است. در قسمتهای مرکزی […]