بلیط هواپیما

دیدنیهای بویین میاندشت

بویین میاندشت

بویین میاندشت

استان اصفهان, بویین ومیاندشت

جمعیت : ۱۰۴۷۹ کد تلفن : ۳۷۲ بوئین و میاندشت نام یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. موقعیت جغرافیایی و تاریخچه مختصر شهر بوئین میاندشت بویین میاندشت از جمله شهرهای شهرستان فریدن ، واقع در ۲۵ کیلومتری داران(مرکز شهرستان) می باشداین شهر در غرب استان اصفهان واقع شده و در حقیقت بخش […]