بلیط هواپیما

دیدنیهای بندر چارک

بندر چارک

بندر چارک

استان هرمزگان, بندر چارک

شهر بندر چارک مرکز بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است. شهر چارک را «بندر چارک» نیز می‌نامند. محدوده بندر چارک از شمال باوردان، از جنوب خلیج فارس، از مغرب طاحونه، واز سمت مشرق به حسینه محدود می‌گردد. جمعیت بندر چارک جمعیت شهر بندرچارک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال […]