بلیط هواپیما

دیدنیهای بندرکنگ

عروسک های خمیری بندر کنگ

عروسک های خمیری بندر کنگ

استان هرمزگان, بندر کنگ

این عروسک های خمیری، ترویج دهندگان فرهنگ بومی مردمان خونگرم جنوب هستند که با دقت و ظرافت خاصی تهیه میشوند و میشود این زیبایی را در لباس ها و نقش و نگار حنا بر روی دستان و پاهای عروسک ها دید.