بلیط هواپیما

دیدنیهای برده رشه

شهر برده رشه

شهر برده رشه

استان کردستان, برده رشه

شهر برده رشه مرکزبخش خاوومیرآباددر ۱۰ کیلومتریغرب شهرستان مریوان واقع شده است این روستا با جمعیتی در حدود ۱۱۰۰ نفر و۲۴۰ خانوار در بهار سال ۱۳۹۰ از طرف هئیت وزیران در تقصیمات کشوری بعنوان شهر شناخته شد .واعضای محترم شورای روستا هم آقای هادی سعیدی فردی تحصیل کرده وبومی ساکن روستای سیف سفلی را بعنوان […]