بلیط هواپیما

دیدنیهای ارشق

روستای تاریخی لنگه بیز

روستای تاریخی لنگه بیز

استان اردبیل, رضی

روستای تاریخی لنگه بیز یکی از مناطق به واقع سحرانگیز با مردمانی مهمانواز و تلاشگر ارشق می باشد و جود قلعه های سنگی مانند قیز قلاسی (قلعه دختران)و درست در روبروی این قلعه در چند کیلومتری آن اوغلان قلا سی (قلعه پسران)که طبق روایت اهالی تقریبا ۲۵۰۰سال قبل در زمان جنگ و ناامنی ها بطور […]