بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیدار طبیعت

وقت تنگ است و نوروز در راه!

وقت تنگ است و نوروز در راه!

اهمیت سفر بیشتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد به طوری که بسیاری از هموطنان‌مان در این ایام چه با تبلیغ و چه بی‌تبلیغ به سفر و به دیدار آشنایان و خانواده‌های خود در شهرستان‌های مختلف کشور و یا به دیدار طبیعت و زیارت می‌روند، اگر از آمارهای غیرواقعی و طرح نفر ـــ سفر که در دولت قبلی مطرح شد و یکی از نقاط ضعف آنها محسوب می‌شد بگذریم، یکی...