بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیتای توزیع‌شده پ

نگاه گردشگری به تجارت الکترونیک

نگاه گردشگری به تجارت الکترونیک

در طول سفر نیز در دسترس خواهند بود. در چنین سناریویی سیستم فناوری اطلاعات باید شرایط زیر را دارا باشد: • از فرمت‌های اطلاعات ناهمگون و متباین و نیز از توابع کسب و کار مختلف و منابع دیتای توزیع‌شده پشتیبانی کند. چنین سیستم‌هایی باید برای انواع مختلفی از موجودیت‌های شرکت‌کننده با توجه به تفاوت‌های عملکرد آنها محاسبه شوند و پاسخگو باشند. • با توجه...