رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

دژ زلال انگیز

دژ زلال انگیز
در تیغه کوهی در دره باریکه سرطرهان کوهدشت که رود سیمره در ان جریان دارد آثار یک دژ باقی مانده که به دژ زلال انگیز معروف است. ساختمان دو طبقه ...