رزرو هتل فضاگشت

دژ رشکان

فریاد شهر 2700 ساله در جنوب تهران
تاریخ خبر :1394/01/24-قبلا یک شهر تاریخی دو هزار و 700 ساله بود، اما حالا از دور شبیه به تَل بزرگی از خاک دیده می‌شود و البته مکانی امن برای معتادان ...
دژ رشکان
دژ رشکان در چهارراه خط آهن و بر بالای کوهی استوار است که از جمله دژهای محافظ ری در چهار سوی شهر، به حساب میآید. دژ رشکان با ساختاری متشکل ...