رزرو هتل فضاگشت

دژهای تاریخی ایران

دژ رشکان
دژ رشکان در چهارراه خط آهن و بر بالای کوهی استوار است که از جمله دژهای محافظ ری در چهار سوی شهر، به حساب میآید. دژ رشکان با ساختاری متشکل ...