بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دَواتگری سنتی خراسان جنوبی

دَواتگری سنتی ( مس چکشی )

دَواتگری سنتی ( مس چکشی )

استان خراسان جنوبی, بشرویه

ساخت انواع ظروف و ابزار کاربردی و مصرفی از جمله انواع سینی، دیگ ودیگچه وسر دیگ درابعاد مختلف، مَجمَعه، کاسه ، بشقاب، پارچ ولیوان، آفتابه ولَگَن مسی و… با چکش کاری شمش یا ورق مس را دواتگری گویند . این هنر- صنعت که دراصطلاح عامیانه مِسگَری نامیده می شود، تا چندین سال پیش از رونق […]