بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دو نسخه

در قرارداد با آژانس گردشگری به چه نکاتی توجه کنیم؟

در قرارداد با آژانس گردشگری به چه نکاتی توجه کنیم؟

اصلا می‌دانید چه کسی پای قرارداد شما را امضا کرده است. اکنون باید وارد بازی دادگاه شوید که بی‌شک در حوصله شما نیست و احتیاج به یک وکیل دارید. قرارداد باید دو نسخه باشد برای آنکه به چنین شرایطی گرفتار نشوید باید به‌خاطر داشته باشید که هنگام امضای قرارداد با آژانس توریستی، حتما در دو نسخه تهیه شده باشد و...