بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوگانه

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

اقتصادی نیز توسعه و رشد قابل‌ملاحظه‌ای را موجب شده است. خلاقیت ملی و محلی هنگامی که از این منظر به مقوله خلاقیت و نتایج آن می‌پردازیم، ضروری است به دوگانه ملی– محلی که بر روندهای توسعه در جوامع موثر است، توجه کنیم؛ به این معنی که مولفه‌های اصلی در توسعه ظرفیت‌های محلی جوامع دارای ویژگی‌های خاصی است که برای...