بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دولین ها

اصطلاحات گنبدهای نمکی

اصطلاحات گنبدهای نمکی

آنها به بیشتر از 25 متر و حجم آنها به بیشتر از 100 متر مکعب می رسد. این حفرات در محل تقاطع درز و لایه بندی، پهن و وسیع می شوند. ب) دولین چیست؟ دولین ها اشکال دایره ای یا بیضوی داشته و شیب دیواره های آنها تند است و در اثر ریزش سقف حفره های نزدیک سطح زمین یا از ریزش چشمه های...