بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دولت های اروپایی

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

آن بتوانند در پروژه های ایران مشارکت کنند. سلطانی فر تاکید کرد :بازار ایران در بخش های مختلف بازار پر جاذبه ای برای کشورهای اروپایی است و تحریم هایی که صورت گرفت، بیش از همه به ضرر دولت های اروپایی و مردم و شرکت های این کشورها بود که باعث شد از فعالیت های اقتصادی در ایران محروم بشوند. *بهبود...