بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دولت تدبیر و امید

واگذاری صدور مجوزهای نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی به معاونت صنایع‌دستی

واگذاری صدور مجوزهای نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی به معاونت صنایع‌دستی

در نقاط مختلف کشور، از جمله محدودیت‌های حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در استان‌ها بود؛ مقوله‌ای که بعضا به دلیل ناهماهنگی‌های ایجاد شده، موانع جدی در استان برای فعالیت‌هایی از این دست ایجاد می‌کرد. از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، پیگیری‌های مستمر معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و نامه‌نگاری رسمی از سوی ریاست سازمان به هیات دولت آغاز شد و اکنون این محدودیت قانونی با مصوبه...