بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دولت آباد اصفهان

دولت آباد

دولت آباد

استان اصفهان, دولت آباد

تاریخچه شهر نگاهی به لغت نامه ارزشمند دهخدا به ما نشان میدهد که در این سرزمین آباد و اجدادیمان ۶۲ محل از محلات کنار شهرهای مختلف ایران نام دولت آباد برخوار دارند که تنها از میان این تعداد فقط شهر دولت آباد برخوار اصفهان عنوان شهر یافته است و دیگر نامها همچنان به صورت دهی […]