رزرو هتل فضاگشت

دوشنبه ها تعطیل

« دوشنبه‌ها » به نیاوران و سعدآباد نروید
مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با تصویب شورای موزه‌ها، کاخ‌های نیاوران و سعدآباد روزهای «دوشنبه» تعطیل هستند. به گزارش ...