بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوستدار طبیعت

جایی که مسافر غارتگر است نه گردشگر!

جایی که مسافر غارتگر است نه گردشگر!

این خبر در شرایطی که هر از چند گاه خبری از مرگ یا زخمی شدن محیط بان‌ها می رسد، با فرارسیدن نوروز و سیل گردشگران نوروزی، شاید لرزه بر تن هرحیوان و جانور و انسان آگاه دوستدار طبیعت بیندازد. انبوه مسافران، درسال‌های اخیر به ویژه با افزایش جمعیت مسافران و ترافیک طویل جاده‌ها، فصل شکوفایی طبیعت را به خزان زودرس و مرگ همیشگی بسیاری از گونه‌های...