بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوستداران میراث فرهنگی

مشارکت دوستداران میراث فرهنگی در مرمت آثار اردکان

مشارکت دوستداران میراث فرهنگی در مرمت آثار اردکان

مورد به گزارشگر ایرنا گفت: کار داوطلبانه و جهادی در استان سابقه طولاتی دارد ، طوریکه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد( یونسکو) در دوره های مختلف بناهای مختلفی را برای مرمت و بازسازی معرفی کرد که دوستداران میراث فرهنگی در این زمینه مشارکت و حضور پیدا می کنند. سید مصطفی فاطمی با بیان اینکه آثاری زیادی نیاز به مرمت اضطراری در یزد وجود...

واکنش ۴۲۰فعال معماری به ادعای مالکیت «بنیاد» بر دو کاخ

واکنش ۴۲۰فعال معماری به ادعای مالکیت «بنیاد» بر دو کاخ

فرهنگی و تاریخی کشور از ید قدرت و مالکیت سازمان میراث فرهنگی که پابرجاترین حافظ این گونه محوطه‌هاست، عنوان کرده‌اند.» در ادامه این بیانیه تصریح شده: «برای جامعه معماران، شهرسازان، پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی قابل تصور نیست که چرا این بنیاد سال‌ها نیرو و هزینه برای تصرف دو محوطه‌ای صرف کرده که در مالکیت و تصرف سازمانی دولتی است، به‌خوبی حفظ...