بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره قاجاری

آسفالت خوش آمدگوی برای خانه ملک بدشگون شد!

آسفالت خوش آمدگوی برای خانه ملک بدشگون شد!

از آن بازدید کرد. در این دیدار رییس موزه ملک هم حضور داشت. به گزارش chn، خانه ملک یکی از بناهای ماندگار از دوره قاجاری است که حیاط اندرونی و بیرونی و ویژگی های منحصر به فرد معماری آن دوران را دارد. این بنای تاریخی در فهرست میراث ملی ایران جای داشته و...