بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره سلجوقی

نقش دوزی

نقش دوزی

استان یزد, یزد

اکثر این درخت ها ، زمینه دیده نمی شود. این یکی از شیوه های کهن هنر سوزن دوزی می باشد. این دوخت از زمان های پیشین در کشورمان رایج بوده است ولی قدیمی ترین آثار به دست آمده مربوط به دوره سلجوقی می باشد و متاسفانه از دوره های قبل از سلجوقی هنوز آثاری به دست نیامده است در دوران مغول و تیوری این هنر از رواج نسبی برخوردار بود...