بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره تاریخی هخامنشیان

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

امپراطور هخامنشی وصیت نامه نداشت

پاسخ به این سوال که چه کسانی ممکن است این متون را نوشته باشند گفت: عده ای از کوروش پرستان افراطی که تا نام کوروش را به زبان می آوریم ادعای میهن پرستی می کنند درحالی که از تاریخ و دوره تاریخی هخامنشیان اطلاعی ندارند. عبدی بیان کرد: نه تنها وصیت نامه ای منتسب به کوروش نوشته اند بلکه از وقتی منشور کوروش به ایران آمده است،...