بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره‌ی کودکی

کودکان گردشگر هم حقوقی دارند

کودکان گردشگر هم حقوقی دارند

نسبت به این موضوع حساسیتی ندارد. با آن‌که بارها دست‌اندرکاران گردشگری حتا سیاستگذاران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره‌ی ضرورت آموزش درباره‌ی گردشگری پایدار و درست سفر کردن در مدارس و از دوره‌ی کودکی سخن گفته‌اند، اما هیچ طرح و برنامه‌ی جامع و مستمری در این‌باره نه دیده شده و نه اجرا شده است، جز جشنواره‌ها و برنامه‌های مقطعی که نمونه‌های آن...